Zázemí ďáblického parku
Tři úrovně sdílení
2012
Praha-Ďáblice
Dřevěná terasa propojující park s obcí, hlediště i jeviště, bezbariérově navázaná na dnešní chodník. Střecha jako terénní součást parku – otevřená platforma pro dětské hry, podium pro rozmanitá setkání i elevace pro letní kinoprojekci a zimní sáňkování. Pod střechou nikoliv placená kavárna, nýbrž komunitní „obývák“ s čajovou kuchyňkou a policemi na knížky, hračky a pastelky.
P. Hlaváček, M. Hlaváčková ml., A. Háblová, J. F. Novák, Z. Zymáková