Kdo jsme?
Architekti jsou zpravidla optimisti. Stále znovu a znovu hledají „ten skvělý a krásný dům, to skvělé a krásné město“. My se k těmto optimistům hlásíme už jenom proto, abychom nebrali naději svým mladým kolegům.

Jsme tým architektů a pod jménem Headhand fungujeme od roku 2008, kdy jsme se oddělili od ateliéru R.U.A. Dnes má kancelář tři vedoucí – Petra Hlaváčka, Magdalenu Hlaváčkovou a Miroslava Šajtara. Navrhujeme domy, parky i nábytek. Momentálně náš tým tvoří:

Petr Hlaváček
Magdalena Hlaváčková
Miroslav Šajtar
Petra Soukalová
Matyáš Jíra
Zuzana Retterová
Kateřina Malinová
Lena Ilová
Ivo Urbánek
Milada Vorzová
Jan Votoček

Původní kancelář R. U. A. (prozaicky zkratka pojmů rekonstrukce, urbanismus a architektura) prošla od svého založení v roce 1991 mnoha různými obdobími. V rané fázi pracovali Petr Hlaváček a Hana Münzová pouze v malém týmu s pomocí několika mladých architektů. V této době vznikl například bytový dům v ulici Na vysočanských vinicích v Praze či vila na pražském Slivenci. Když Hanu Seho-Münzovou odvolaly z práce rodinné povinnosti, stal se Petrovým partnerem tehdy již renomovaný architekt Ladislav Krátký. Spolu pracovali například na rekonstrukci Plečnikovy vinice a Horního Jeleního příkopu na Pražském hradě. Později se Ladislav osamostatnil, Hana se do práce vrátila a do týmu přibyla Magdalena Hlaváčková, která do té doby pracovala víceméně samostatně. Tým se rozrostl, počet zakázek se znásobil, ale vytratila se i určitá koncentrace či intimita tvůrčího tandemu. Zřejmě tento fakt vedl v roce 2008 Hanu k rozhodnutí oddědlit se a pod značkou R. U. A. pracovat nadále samostatně. Zbytek týmu přijal název Architekti Headhand.

Headhand je název, je otázka, je rukavice hozená budoucnosti. Nejraději bychom v názvu měli ještě i „srdce“. Věříme totiž tomu, že skutečné architektonické dílo vzniká někde mezi hlavou, rukou a srdcem. Navíc pak ve společném díle s klientem, kolegy a konečně pak i se stavbou. Hlava-ruka-srdce by ale na české poměry mohlo znít příliš pateticky.

Dříve s námi spolupracovali:

Zdeňka Zymáková
Petr Fogl
Eliška Kochová
Jan Slezák
Magdalena Hlaváčková ml.