Rodinný dům v Čakovičkách
Pan Král si staví domek
2000
Čakovičky
Čakovičky jsou typická středočeská ves. Poškozená vším možným. Počínaje kolektivizací, zanedbaným veřejným prostorem a v konečném důsledku masivní výstavbou různobarevných rodinných domů. Po demolici chatrného prvorepublikového domku jsme se pokusili o rehabilitaci původnější venkovské struktury při zachování všech modernistických požadavků na slunce světlo a vzduch.
P. Hlaváček, Š. Valouch, V. Vašková-Škardová