Obytný soubor U Michelského mlýna
Michle podruhé
2020
Praha-Michle
Na využití této parcely zpracovalo architektonickou studii už několik kanceláří před námi. Jde o prudký, místy skalnatý východní svah, podél jehož paty se mírně klikatí úzká historická ulička U Michelského mlýna. V minulosti zde stála řada usedlostí namačkaných u paty stráně, dnes už z této zástavby zbyly jen fragmenty. Drobné původní stavby dnes střídají větší bytové domy vyrostlé na scelených pozemcích původních usedlostí. Naše kancelář se v minulosti pokusila na tuto parcelu navrhnout čtyřpodlažní dvoutraktový bytový dům umístěným okolo vnitřního atria. Rozsah záměru, vyvolaná dopravní zátěž a nemalé zemní práce byly však pro městskou část nepřijatelné, takže z tohoto záměru sešlo. Po debatě s investorem jsme tedy soubor změnili, z původního návrhu zachovali samostatný bytový dům v jižní části a podél ulice U Michelského mlýna jsme navrhli řadu individuálních „rodinných“ domů, rodinných v uvozovkách, protože podle platné legislativy se jedná o „jiné stavby pro bydlení“ a o „bytové domy s jedním bytem“. Tak jako tak, townhouse jsme si už dávno toužili vyprojektovat a mockrát jsme tuto úlohu cvičili se studenty na Fakultě architektury. Takže naše kreativita neznala hranic… Věříme, že obnovení drobnějšího měřítka společně se současným architektonickým výrazem přispěje k přátelskému charakteru dnes trochu smutné ulice.
M. Hlaváčková, M. Šajtar, L. Ilová