Miroslav Šajtar
absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze. Týmu architektů Headhand je věrný od roku 2007. V letech 2013-2014 se účastnil přípravy Strategického plánu Prahy. V rámci doktorandského studia se zabývá externalitami investic v území.