Bytový dům Steinerova
Kotelna
2011-2012
Praha-Háje
Dům nad stávající funkční výměníkovou stanící tepla. Snažili jsme se v podmínkách developerské výstavby vybudovat slušný dům, který se svému okolí nevysmívá. Naopak jsme se v dobrém slova smyslu pokusili navázat na modernistický sen o světlém a prosluněném bydlení. Přišlo nám, že jsme se tímto projektem zúčastnili diskuze, zda je lepší stávající struktury sídlišť rozšiřovat, nebo naopak uvnitř doplňovat. Projekt měl ve svém průběhu několik vlastníků, kteří se postupně snažili realizovat svůj zisk v úrovni jednotlivých povolení. Což je sice legitimní, znamená to však, že my architekti jsme vždy v další fázi museli hledat ještě efektivnější a úspornější řešení.
P. Hlaváček, H. Seho, O. Korčák, Z. Zymáková