Nová kanoistická dráha
Kanál
2008-2010
Praha-Troja
Předmětem našeho řešení bylo zejména úsilí o minimalizaci krajinných zásahů navrhovaných staveb a opatření a dosazení souladu inženýrských děl (ať už vodního nebo dopravního stavitelství) s krajinným rámcem stavby. Park je volně přístupný, není oplocen a uplatňuje jako dílčí prvek v celostní úpravě trojského údolí.
P. Hlaváček, Z. Zymáková, J. F. Novák
VRV, a.s.