Nová čtvrť Úvaly Hostín
Cesta z města?
2007-2010
Úvaly u Prahy
Těsně před Vánoci roku 2006 za námi přišel zástupce investora s poměrně velkým územím na okraji Úval. Měli jsme vypracovat takový návrh obytné zástavby, který bude pro obec stručně řečeno atraktivní a podpoří ho. Zástavba měla být dosti rozsáhlá, měla částečně překračovat plánovaný silniční obchvat Úval a samozřejmě měla odpovídat ekonomice developerského projektu. Cítili jsme, že je potřeba tak velkou zástavbu vytvořit z rozmanitých až autonomních celků. Čtvrtí s vlastním těžištěm, vlastním veřejným prostorem, s definovatelnou hranicí. Potřebovali jsme ale cosi, co je sjednotí. Tak vznikla osa „Dlouhé třídy“ spojující nejen jednotlivé čtvrti, ale i nejvyšší bod zástavby s bodem nejvzdálenějším. Naproti tomu krásně krajinně osazený starý úvoz vedoucí z centra navrhované zástavby až ke vzdálenému Hradešínu jsme se pokusili ponechat svému přírodnímu charakteru. (spolupráce s: Michal Kohout, Hynek Novák, ALT, K2, Jiří Kárník)
P. Hlaváček, M. Hlaváčková, H. Seho, P. Machek, Z. Zymáková, M. Šajtar, K2