Ideová skica ve Vraném
Pokus
2007
Vrané nad Vltavou
Ideová skica pro vlastní nerealizovaný developerský záměr.
P. Hlaváček